Hem / Om HMBK / 10-årskrönika av Kurt Persson

10-årskrönika av Kurt Persson

”Det var en gång några pojkar som…”

Ja, så har väl mången berättelse börjat och så skulle man också kunna inleda denna tioårskrönika över Hanöbuktens Modellbåtklubb. Men pojkarna var vuxna karlar som tack och lov hade pojksinnet i behåll och den vanliga platsen var ingen hemlig grotta i någon djup skog utan familjen Bengtsssons trevliga gäststuga hemma på Byholmsvägen 78.

Tiden var enligt det allra första protokollet den 27 september 1973 och ”gänget” som gästade Elvy och Olle var Marth Bengtsson, Rolf Mattsson, Gert Nilsson, Mats Erlandsson och Kurt Persson. Samtalsämnet var givet. Det skulle bildas en modellbåtklubb. Av protokollet framgår att Rolf Mattsson föreslog Hanöbuktens Modellbåtklubb som namn, och så blev det bekant. Vidare framgår det att Marth Bengtsson valdes till HMBK:s förste ordförande. Ur samma protokoll kan nämnas att man beslöt att ansöka om skriftligt tillstånd att få segla i Lyngsjön, ett tillstånd som vi i tio år senare fortfarande saknar(mycket).

Den första klubblokalen var belägen på albogatan 6 och var av naturliga skäl ganska spartanskt inredd. En nybildad klubbs ekonomi är nog ofta lite skral och HMBK:s var inget undantag. Genom insatser av främst Mats Erlandsson, styrelseledamot i många år, fick vi dock både möbler och annar som behövdes.

Efter några år flyttade vi in i större lokal på Albogatan 20. Klubbens ekonomi förbättrades stadigt genom att Gamlegården ICA upplät lokal för lotteriförsäljning. Folke Rydén sålde många lotterier åt klubben för att stödja ungdomsverksamheten och ge möjlighet till verktygs och –maskininköp. Den förnämliga utrustningen klubben äger idag med bl a svarv, fräs, pelarborrmaskin, bandsåg, kontursåg mm är givetvis en ovärderlig tillgång för medlemmarna och en förutsättning för de många avancerade arbeten som utförs i klubben. En verklig tillgång är också den husvagn som införskaffats under året och användes som tävlingssekreteriat.

Redan från starten var klubben inriktad på tävlingsverksamhet och anslutning till Svenska Modellbåtförbundet skedde den 9 mars 1974. Många friska initiativ har tagits av HMBK. Så sammankallade t ex HMBK företrädare för övriga sydsvenska modellbåtklubbar den 12 jan. 1975 till en överläggning, som  utmynnade i Sydsvenska Mästerskapen i klasserna FSR(företrädesvis 1,8 och som experiment 3,5), navigering och speed. Dessa mästerskap kördes i flera år som en typ av serietävling på olika platser och många av våra juniorer började här sina tävlingsframgångar.

När intresset avtog verkade HMBK i stället för att Skånska Mästerskapen instiftades 1978. Dessa mästerskap har efterhand tagit allt fastare form och omfattade 1983 klasserna skala, FSR 1,8 std. och spec. Samt FSR 15. HMBK tog samtliga titlar utom en.

Av Kristianstads Kommun många olika ideella föreningar kan säkert HMBK vara unik i ett avseende. Klubben har aldrig försökt värva några medlemmar! Alla medlemmar har själv uppsökt klubben och uttryckt önskemål om att få vara med. Säkert är detta en av orsakerna till den goda andan och gemenskap som alltid varit rådande i HMBK. En anda som bidragit till att många blivit medlemmar trots stort avstånd till klubben. Vår mest ”avlägsne” medlem var i flera år bosatt i Afrika. Medlemsantalet är 1983 över 60 personer.

Klubbens verksamhet har genom åren varit ungefär lika fördelade mellan motor och segling. M-klassen har varit förhärskande hos seglarna. Olle Bengtsson har allt sedan starten 1973 varit verkliga kraften när det gällt utveckling och breddning av segling. Tack vara goda kontakter både ut och inrikes har Olle haft möjlighet att skaffa fram det senaste och bästa i materialväg till medlemmarna. Det är ganska så naturligt att HMBK syns i framskjutna positioner på stortävlingar i Sverige och utomlands. Vilken som är de personliga tävlingsframgången kan vara svårt att avgöra men kanske Olle Bengtsson Danmarks Mästerskapstitel 1980 och hans andraplacering i den mycket stora internationella regattan i Nyköping 1979 kan smälla lika högt. På SM-rankinglistan 1983 finns flera HMBK-namn på framskjutna platser. Seglarna inom HMBK anslöt sig till det nybildade Modellseglarförbundet.

Även i motorklasserna har framgångarna varit stora. Och i särklass står naturligtvis Ronny Larssons andraplacering i VM i Magdeburg i Östtyskland 1981. Det var i F1V 2,5 som Ronny satsat enormt målmedvetet under flera års förberedelser och faktiskt var Ronny världsmästare under en natt. Men så knep en Ryss guldet under andra dagens ”repa”. Men även i andra sammanhang har HMBK visat sig på styva linan. Vid t ex Svenska Mästerskapen har HMBK:s medlemmar under åren lagt beslag på omkring 15 guldmedaljer och ett antal övriga valörer i olika klasser. Bland de trevligaste framgångarna måste räknas de fyra segrar som medlemmarna åkt ihop vid de årliga och enormt krävande och spännande lagtävlingarna i Kalmar. En verklig prestation där varje lag kör 3 timmar och 20 minuter non stop. Det största antal varv som något lag någonsin presterat (805 varv) noterades 1977 av HMBK:s lag, bestående av Ronny Larsson, Kurt Persson och Bo Persson.

Hanöbuktens Modellbåtklubb har under de gångna åren fått förtroende att arrangera flera stora tävlingar. Klubbens allra försa tävling, en segeltävling, gick av stapeln i Lyngsjön den 22 september 1974. Ytterligare små och stora tävlingar gav rutin och 1978 anordnades SM i M-klassen vid Breanäs Kursgård. Riksmästerskapet för samma klass anhölls i Lyngsjön 1982. Vidare kördes en FSR-SM-Deltävling i vår regi i Sölvesborg 1978. Förnyat förtroende fick vi 1983 då ännu en FSR-SM-deltävling kördes i Lyngsjön. Ett antal Sydsvenska och Skånska Mästerskaps tävlingar har också med framgång anordnats av HMBK.

På segelsidan kan nämnas långdistansseglingen Åhus Portrace som exempel på initiativ och nytänkande och på motorsidan kan nämnas Kristianstad Open, en FSR tävling enligt nya idéer. Vad skulle kunna bliva av denna klubb om vi hade tillgång till permanent tränings- och tävlingsplats.

Kristianstad 1983-09-17
Kurt Persson

Top